top of page

Blog

16 mei 2019

Patern_PIM+_def.png

We zien bij onze klanten dat ketenmonitoring steeds belangrijker wordt. Door de groeiende IT-omgeving en de afhankelijkheid van IT wordt de behoefte aan inzicht in de keten steeds groter. Ketenmonitoring biedt een oplossing. In één oogopslag ziet u hoe uw keten presteert. Als er een storing in de keten is, ziet u direct waar dit gebeurt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de rest van de keten. U ziet dus ook wat de impact is voor uw organisatie.

Het voordeel van ketenmonitoring is dat de prestaties vanuit de gebruikers worden bekeken. Door ketenmonitoring toe te passen ziet u hoe gebruikers de prestaties ervaren en of dit naar wens is. End-to-end monitoring, zoals dit wordt genoemd, kan makkelijk aantonen of gebruikers last hebben van een verstoring. 

“In één oogopslag duidelijk hoe de keten in elkaar zit en waar het mogelijk fout gaat.“

 

Omdat u nu altijd inzicht heeft in uw keten kunt u problemen voor zijn. Het aantal incidenten wordt verminderd en de gevolgen van de incidenten zijn minder groot. In de praktijk zien we dat hele bedrijfsprocessen met ketenmonitoring in kaart worden gebracht. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeentes die het gehele proces van het aanvragen van een rijbewijs in kaart hebben gebracht en dit monitoren. Wanneer in het proces een probleem aan het licht komt, krijgt de juiste persoon direct een melding dat er wat mis is en kan hij/zij deze melding afhandelen.   

PIM+

Met PIM+ kunt u event monitors aan elkaar koppelen die alle losse processen van de gehele applicatieketen bewaken. Alle belangrijke onderdelen van de keten kunnen visueel worden weergeven in een dashboard. Het systeem geeft u een melding als er een probleem ontstaat.

 

Ketenmonitoring Dashboard.png

Een voorbeeld van een dashboard met ketenmonitoring in PIM+. 

Bij overheidsinstellingen wordt ketenmonitoring steeds belangrijker. “Met PIM+ is in één oogopslag duidelijk hoe de keten in elkaar zit en waar het mogelijk fout gaat”, stelt Hooijmans tevreden vast. “Je kunt dan gerichter troubleshooten en de oplostijd verkorten. De informatie die je daarvoor nodig hebt, kun je direct uitlezen uit de componenten die je monitort.”

Bekijk in de case van de gemeente Hilversum hoe PIM+ de gemeente helpt bij het monitoren van de IT.

 

Wilt u meer weten over ketenmonitoring met PIM+? Neem dan contact op met een adviseur. We laten u graag de functionaliteiten zien en informeren u graag over hoe PIM+ kan bijdragen aan de continuïteit van uw organisatie. 

bottom of page