top of page

Algemene

voorwaarden

Patern_PIM+_def.png

De op de site getoonde informatie wordt door PIM+ met zorg samengesteld. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. PIM+ staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door PIM+ uitdrukkelijk afgewezen. PIM+ garandeert geen foutloos en ononderbroken functioneren van de site.​

Algemene voorwaarden
PIM+ wordt geleverd door X-ICT. De algemene voorwaarden van X-ICT zijn van toepassing.
Download hier de algemene voorwaarden.

bottom of page