top of page

Blog

17 september 2019

Patern_PIM+_def.png

Op 5 september 2019 kwam de nieuwste Major Release van PIM+ uit. Bij deze release introduceerde we ook een nieuwe event monitor, genaamd: Business Process Event Monitor. In deze blog bespreken we de voordelen van Business Process Monitoring, ook wel ketenmonitoring genoemd.

Business Process

Veel applicaties en bedrijfsprocessen zijn gebaseerd op meerdere componenten of eenheden. Deze componenten of eenheden spelen allemaal een belangrijke rol in de algehele werking van het proces.
 

Een proces bevat bijvoorbeeld webservers voor de interface, applicatieservers voor gegevensverwerking en databaseservers voor de opslag en archivering. Deze software-eenheden bevinden zich naast hardwarecomponenten zoals fysieke servers, SAN's en netwerkapparatuur.
 

Kritieke systemen bevatten redundantie om ervoor te zorgen dat het falen van een afzonderlijke eenheid geen invloed heeft op de algehele werking van het systeem. Met PIM+ kunt u afzonderlijke eenheden monitoren. Zo bewaakt u deze eenheden en ontvangt u waarschuwingen wanneer een storing voordoet.

 

Maar heeft u wel eens nagedacht over het bewaken van de algehele werking van het proces? Met de nieuwe Business Process Event Monitor van PIM+ heeft u een hulpmiddel voor het meten en rapporteren van de algehele status van een proces.

Business Process event monitor

Met de Business Process Event Monitor kunt u de eenheden definiëren waaruit uw bedrijfsproces bestaat en vervolgens de algehele status beoordelen op basis van de resultaten van uw event monitors. Hieronder ziet u een voorbeeld waarin we drie eenheden hebben geconfigureerd.

Business Process Event Monitor Settings

Business Process Event Monitor

U kunt elke eenheid definiëren. Vervolgens kunt u gegevenspunten selecteren die de algehele status van uw proces vertegenwoordigen. Elke eenheid begint met een algemene score van 100%. Op basis van de resultaten van monitoring worden negatieve scores toegepast. Hieruit volgt een score die de status van het proces weergeeft.


In onderstaand voorbeeld vertegenwoordigt "Front End" de webservers waarmee eindgebruikers communiceren. De webservers zijn evenwichtig verdeeld. Dit betekent dat als de ene webserver uitvalt, de andere het kan overnemen. Als beide operationeel zijn, is de werklast tussen beide in evenwicht.


Voor deze systemen zijn bandbreedte en CPU-gebruik de twee belangrijkste statistieken. Op basis daarvan hebben we die twee gegevenspunten geselecteerd voor elk van de webserverknooppunten.

Business Process Event Monitoring

Add/Edit Process Unit

Elk gegevenspunt heeft een statusniveau dat succes, waarschuwing, fout of kritisch kan zijn. De status van een gegevenspunt is afhankelijk van de drempels die u hebt gekozen bij het configureren van uw event monitors. U kunt bijvoorbeeld een CPU-gebruiksmonitor configureren met drempels voor waarschuwingen, fouten en kritieke niveaus.


In de instellingen voor de business unit kunt u waardes instellen voor elk statusniveau. In ons voorbeeld hebben we waardes van 10, 30 en 50 gebruikt voor de gegevenspunten voor de bandbreedte. Vergeet niet dat het apparaat begint met een score van 100%. Met deze instellingen worden 30 punten van de score afgehaald als de webserver-1 een error geeft.
 

U kiest drempels om gewenste meldingen te ontvangen. Als de bandbreedte op beide webservers een "warning" geeft, is de totale score 80%. Als de CPU bij één van de servers tegelijkertijd kritiek is, wordt de score met nog eens 40 punten verlaagd, wat een score van 30% oplevert. Hieronder lichten we toe hoe deze score zal worden gebruikt voor waarschuwingen.

Meerdere eenheden definiëren
De andere eenheden in het voorbeeld zijn de "Middle Tier" en de "Storage Tier". U wilt aan elk apparaat verschillende datapunten toewijzen op basis van hoe het apparaat werkt en op welke bronnen het vertrouwt. Bijvoorbeeld: bij "Middle Tier", dat bedrijfslogica afhandelt, is bandbreedte wellicht niet zo belangrijk, maar CPU-gebruik waarschijnlijk wel. In een opslaglaag is schijfruimte waarschijnlijk een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van de algehele status van het bedrijfsproces.


Alerting
Nadat u uw bedrijfseenheden hebt gedefinieerd en hun gegevenspunten hebt geselecteerd, is het nu tijd om de resultaten te koppelen aan een virtueel apparaat en waarschuwingsdrempels in te stellen.

Business Process Event Monitoring

Device Association

We gebruikten de term "virtueel apparaat" omdat het bedrijfsproces zelf bestaat uit meerdere fysieke en virtuele systemen. Een virtueel apparaat fungeert als een container om de resultaten van de bedrijfsprocesbewaking bij te houden en biedt een manier om de resultaten op dashboards en in rapporten weer te geven. In PIM+ is een virtueel apparaat een apparaat net als ieder ander, maar wanneer u het toevoegt, geeft u het de naam van het bedrijfsproces zoals "ERP-systeem" of "Payroll-systeem" in plaats van een hostnaam of IP-adres.


Gebruik vervolgens de optie om te waarschuwen als het totale berekende percentage lager is dan een opgegeven drempel, zodat u meldingen krijgt als de gezondheid van het bedrijfsproces is verslechterd.


Afronden
Business Process Monitoring biedt u een krachtig mechanisme om de algehele status van gecompliceerde systemen te monitoren. Hiermee ontvangt u onbewerkte data waarmee u snel kunt reageren. 

Phone - Contact PIM+

Contact


Heeft u een vraag deze blog? Neem dan contact op met de adviseurs van PIM+.

Contact opnemen

Support portal - Contact PIM+

Support portal


Bent u gebruiker van PIM+? Neem dan bij vragen contact op via de support portal. 

Naar support

Question mark

FAQ


Voor algemene vragen over PIM+ vindt u het antwoord in de FAQ.

Naar FAQ

bottom of page